Koulunkäynnin tukeminen

Maailmassa on kymmeniä miljoonia lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua. Näistä kymmenistä miljoonista koulua käymättömistä lapsista suuri osa on tyttöjä, minkä vuoksi Afrikan tuki ry panostaa erityisesti tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen. Monet tytöt jättävät koulunsa kesken, koska heitä tarvitaan kotona auttamassa äitiä kotitöissä. Joissakin kehitysmaissa lapset eivät voi käydä koulua, koska perheellä ei ole rahaa ostaa koulussa vaadittavia koulutarvikkeita ja koulupukua. Suomesta käsin katsottuna tuntuu aivan käsittämättömältä, että monen lapsen koulutie tyssää alkuunsa sen tosiasian takia, ettei lapsella ole koulupukua tai koulutarvikkeita. Jos lapsi saa käydä koulua ja hankkia itselleen ammatin, on hänellä myöhemmin aikuisena paremmat mahdollisuudet ansaita itselleen kunnollinen toimeentulo!
Koulutus voidaan nähdä lapselle kuuluvana oikeutena, joka kuuluu jokaiselle lapselle asuinmaasta ja –maanosasta riippumatta! Koulutus on tärkeää, koska koulutuksen kautta lapsi oppii huolehtimaan itsestään sen lisäksi, että hän oppii perustaitoja, kuten lukemista ja laskemista. On todettu, että koulu suojelee lapsia merkittävällä tavalla kaikkea mahdollista hyväksikäyttöä vastaan. On myös todettu, että sijoittamalla tyttöjen koulutukseen parannetaan merkittävällä tavalla naisten ja lasten asemaa. Tyttöjen koulutus on siis ensiarvoisen tärkeää!

Afrikan tuki ry jakaa joka vuosi erityisiä koulunaloituspakkauksia, jotka sisältävät koulurepun, koulupuvun, koulukirjat sekä koulutarvikkeet. Näitä pakkauksia jaetaan jokaisena vuonna erikseen valittavassa Afrikan maassa köyhien perheiden lapsille, jotka muutoin eivät pääsisi aloittamaan koulua. Pakkauksia varten kerätään rahaa Suomessa erilaisin kampanjoin, kirpputoritoiminnalla sekä lahjoituksista saaduin varoin. Nämä rahat lähetetään huhtikuussa valittuun kohdemaahan yhdistyksen edustajan mukana, joka hankkii pakkauksen tuotteet paikan päältä. Näin tuemme samalla paikallisia yrittäjiä, kun tuotteet ostetaan kyseisestä maasta eikä viedä Suomesta. Näin toimiessamme myös saamme samalla rahalla enemmän tuotteita kuin saisimme ostaessamme tuotteet Suomessa. Vuonna 2016 kohdemaaksemme valikoitui Kongo. Keräys Kongon pienten koululaisten auttamiseksi on siis nyt käynnissä! Tule mukaan auttamaan!

Vuosi 2015

Vuonna 2015 kohdemaamme oli Mosambik, jossa suurena ongelmana on HIV- ja AIDS-positiivisten suuri määrä. Monia lapsia on jäänyt orvoiksi molempien vanhempien kuoltua AIDS:iin ja myös monia lapsia on kuollut kyseiseen sairauteen. Osa lapsista elää esimerkiksi iäkkäiden isovanhempien luona ja ansaitsee rahaa roskia kerääällä. Tästä syystä myöskään monella ei ole varaa käydä koulua.

Vuonna 2015 yhdistyksemme keräsi 200 000 euroa Mosambikin pienten koululaisten auttamiseksi. Näillä rahoilla ostettiin koulupuvut ja –tarvikkeet 10 000 pienelle koululaiselle, jotka eivät muutoin olisi päässeet aloittamaan koulua. Edustajamme kertoi, että osa lapsista itki ilosta saatuaan häneltä koulupuvun sekä kaikki koulunkäynnin aloittamista varten vaadittavat tarvikkeet. Vuoden 2015 lopussa 98% lapsista, jotka olivat saaneet meiltä koulunaloituspakkauksen, jatkoi koulunkäyntiä. 85% näistä lapsista oli menestynyt koulunkäynnissä luokan keskiarvoa paremmin. Upea saavutus, vai mitä?

Jokainen koulunaloituspakkauksemme maksaa 20 euroa ja se sisältää koulupuvun, repun, koulukirjat sekä koulutarvikkeet. Pieni sijoitus näin Suomesta käsin katsottuna, mutta suuri lahja kehitysmaan lapselle!
Sen lisäksi, että tarjoamme köyhistä perheistä tulevien perheiden lapsille koulunaloituspakkauksia, pyrimme vaikuttamaan myös niihin asenteisiin sekä käytäntöihin, jotka osaltaan estävät lasten, erityisesti tyttöjen koulunkäymisen. Pyrimme tähän erilaisin koulutus- ja tiedotustilaisuuksin, joita järjestämme paikallisissa yhteisöissä. Tuemme myös laajamittaisia asennemuutoskampanjoita, jotka korostavat lasten koulutuksen merkitystä. Pyrimme tukemaan myös kampanjoita, joissa työskennellään lapsityön sekä lapsiavioliittojen lopettamisen puolesta. Samoin tuemme kampanjoita, jotka pyrkivät parantamaan tyttöjen asemaa kehitysmaissa. On todettu, että tyttö, joka käy koulua enemmän kuin seitsemän vuotta, avioituu kouluttamatonta tyttöä myöhemmin, saa kouluttamatonta tyttöä vähemmän lapsia, ei todennäköisesti menehdy synnytykseen, kasvattaa kouluttamatonta tyttöä terveempiä lapsia ja kannustaa lapsiaan käymään koulua.

Erityisen usein koulutusta vaille jäävät kehitysmaiden lapset, erityisesti tytöt, jotka asuvat köyhillä ja syrjäisillä alueilla, jotka ovat vähemmistöjen lapsia, joilla on jokin vamma tai joiden kouluun pääsemisen estää lapsityö, lapsiavioliitto tai sota.